Kom och var med när vi startar

Världens äldsta dieselmotor

Om skogens kol och vår dieselmotor

I slutet på 1800-talet bildades Skogens Kol AB vars syfte var att framställa träkol industriellt istället för i kolmilor i skogen. Finansiärerna bakom företaget var sju järnbruk varav Sandvik var det största. För att få elektricitet till företaget byggdes ett kraftverk i Ljusnan vid Landafors. En kraftledning drogs mellan Landafors och Sibo omkring 1912.

Kolningsprocessen vid anläggningen med mekaniska drag och vattenkyld process ställde krav på i princip avbrottsfri kraftförsörjning. Ett längre strömavbrott innebar akut risk för gengasexplosion och överhettning på grund av utebliven kylning. Därför inköptes den dieselmotor vi försöker vi försöker bevara omkring 1920, för att användas som nöddiesel. Den hade först stått hos Djursholms Elektricitetsverk. Motorn är tillverkad år 1908 vid AB Diesels Motorer, Sickla. Det som senare blev Atlas Diesel och Atlas Copco

Carl-Erik på Sibodieseln

våra motorer