Om skogens kol och vår dieselmotor

I slutet på 1800-talet bildades Skogens Kol AB vars syfte var att framställa träkol industriellt istället för i kolmilor i skogen. Finansiärerna bakom företaget var sju järnbruk varav Sandvik var det största. För att få elektricitet till företaget byggdes ett kraftverk i Ljusnan vid Landafors. En kraftledning drogs mellan Landafors och Sibo omkring 1912.

Kolningsprocessen vid anläggningen med mekaniska drag och vattenkyld process ställde krav på i princip avbrottsfri kraftförsörjning. Ett längre strömavbrott innebar akut risk för gengasexplosion och överhettning på grund av utebliven kylning. Därför inköptes den dieselmotor vi försöker bevara omkring 1920, för att användas som nöddiesel. Den hade först stått hos Djursholms Elektricitetsverk. Motorn är tillverkad år 1908 vid AB Diesels Motorer, Sickla. Det som senare blev Atlas Diesel och Atlas Copco

Carl-Erik på Sibodieseln

om föreningen för sibodieselns bevarande

År 2014 gick Skogens kol i konkurs och motor, generator och ställverk skulle säljas som skrot. Vår förening bildades och genom att bjuda konkursboet ”10% högre pris än nettoskrotvärdet” kunde vi rädda maskinrummets innehåll. Anbudet innehöll även orden ”om nödvändigt” vilket innebar att vi inte betalat något för dieselgenerator och ställverk.

Dieseln och ställverk

polar z3c motorn en miniatyr av sibodieseln

Efter att föreningen bildats 2014 har en sektion i den med 14 medlemmar köpt en Z-motor tillverkad 1919 vid AB Diesels Motorer. Motorn har renoverats och satts i driftdugligt skick. Det är en trecylindrig motor med typbeteckningen Polar Z3C, alltså den typ av motor som enligt Jonas Hesselman var världens första att installeras i en rälsbunden motorvagn. I princip kan man säga att Z-motorn är en miniatyr av Sibo-dieseln som är av typen K4-IV.

z-motorn tror jag

vad vi har gjort och vad som återstår

Vi har nu fyra maskiner fullt fungerande:

  • Sibodieseln, 22 ton motor och 200 hk från 1908
  • Z- motorn, 2300 kg motor och 37,5 hk från 1919
  • En Atlas Diesel kompressor med en fyrcylindrig tvåtaktsdiesel från 1942
  • En dieselgenerator byggd på en BM 36 med INJEKTOR bränslepump från 1952

Det vi saknar är en Hesselman motor. Men den kommer vi att komma över inom den närmaste framtiden. När den finns på plats och fungerar anser vi att vårt Hesselmanmuseum är klart. För det är Jonas Hesselman (1877-1957) som vi vill hylla och sprida kunskap om i vår förening.   

Det vi har förstått efter alla de år vi jobbat med maskiner som tillverkades vid AB Diesels Motorer och Atlas Diesel är att utvecklingen av dieselmotorn gjordes till betydande del på dessa fabriker, alltså i Sverige av svenskar.

originalratt
Årsmöte 2022

Vill du bli medlem? 200kr till bankgiro 5300-5104. eller swish enligt nedan